Menu

 

 

          Sokolnictví

Zdeněk Sternberg: Sokolnictví, V r. 1969 vydal SZN. Rozsah 246 strán. Jazyk český.

Po 40-ti rokoch vychádza druhé vydanie monografie Sokolnictví. V Česku bola koncom šesťdesiatych rokov minulého storočia iba hŕstka sokoliarskych nadšencov, ktorým sa podarilo dosiahnuť dosial neznámeho sokoliarskeho spôsobu lovu v vtedajšom Československu a súčasne založiť záujmovú organizáciu - Klub sokolníků. Ku 40. výročiu založenia Klubu sokolníků ČMMJ pripravil Zdeněk Sternberg.

 

          Sokoliarstvo, 2. diel: Naše dravce a sovy

Tomáš Krivjanský: Sokoliarstvo, 2. diel: Naše dravce a sovy V r. 2009 vydal Epos, Ružomberok. Rozsah 336 strán, Jazyk slovenský.

Druhý diel Sokoliarstva, ktorú autor nazval Naše dravce a sovy, má vďaka takmer tisícke nádherných fotografií ilustrujúcich popis a sokoliarske využitie našich dravcov a sov charakter reprezentatívnej fotografickej monografie. Prispeli do nej viacerí uznávaní fotografi prírody. Ako vyplýva z názvu druhého dielu, autor sa v ňom podrobne venuje jednotlivým druhom dravcov a sov. Po úvodných kapitolách zameraných na anatómiu, fyziológiu a taxonómiu dravcov a sov nasleduje hlavná časť monografie – popis, charakteristika, rozmnožovanie, spôsob lovu, rozšírenie, odchov a sokoliarske využitie všetkých dravcov a sov, ktoré sa na našom území čo i len sporadicky vyskytujú. Publikáciu uzatvára galéria slovenských sokoliarov a sokoliarok.

          Sokoliarstvo, 1. diel: História sokoliarstva

Tomáš Krivjanský: Sokoliarstvo, 1. diel: História sokoliarstva. V r. 2007 vydal Epos, Ružomberok. Rozsah 208 strán, obsahuje audiovizuálnu prílohu,
Jazyk slovenský.

Kniha nám predstavuje históriu sokoliarstva približne za posledných 4500 let, začínajúc Áziou, Európou, obdobím Veľké Moravy, pripomína Fridricha II. a jeho slávne dielo De arte venandi cum avibus, rozvoj sokoliarstva v Európe a jeho úpadok v polovici 18. storočia a konečne obnovený záujem o tento spôsob lovu od polovice 20. storočia. Podrobne sú zachytené naše i zahraničné sokoliarske organizácie. Samostatné oddiely sú venované odozve sokoliarstva vo výtvarnom umení starej doby i súčasnosti, vo filatelii a na bankovkách.
Rozsiahlych znalostí o predmete svojho záujmu využil autor v množstve obrazových príloh. Zaujímavé sú vyobrazenia sokoliarskych potrieb i predmetov umeleckých. V slovenskej literatúre sa s obdobným komplexným dielom o dejinách sokoliarstva nestretávame.

          Sokolnictví

Heinz Brűll, Gűnther Trommer: Sokolnictví, V r. 2003 vydal Víkend z nemeckého originálu z r. 2000, Rozsah 152 strán, Jazyk český

Knižka Sokolnictví popisuje tento úchvatný a v skutočnosti spravodlivý spôsob lovu. Vo vyváženom pomere sa venuje teórii i praxi, pridáva živo podané vlastne zážitky, a z knižky tak vytvára mimo iné aj ideálnu pomôcku k sokoliarskym skúškam.

-História, právne základy a etika sokoliarstva
-Ochrana dravcov, chov a navracanie do prírody 

-Držanie dravcov a starosť o ne, choroby a ich liečenie
-Výstroj dravca a sokoliara
-Onášanie dravca, biologické základy
-Lov s jastrabom, sokolom, orlom skalným, krahulcom a cudzokrajnými dravcami.

          Sokolnictví pro začátečníky

Lee William Harris: Sokolníctvi pro začátečniky, V r. 2008 vydal Víkend, Rozsah 160 strán, Jazyk český.

Sokol, ako každý dravec, má v očiach silu a hrdosť, vlohy k nádherným vysokým letom a k úchvatnému, spravodlivému spôsobu lovu. Je to zaujímavý dravec. Nesmiete ho sklamať a ukrivdiť mu, dokáže sa rozčúliť a nerád sa uzmieruje. Väzba medzi sokolom a človekom musí byť založená na nadšení, porozumení a úcte. Byť sokoliarom je nielen krásne, ale tiež náročné a zodpovedné. Kniha pre tých, ktorý chcú poznať sokoliarstvo a jeho tisícročnú tradíciu. Poradí so začiatkom chovu, vybavením, príchodom prvého vtáka na svet, starostlivosťou oňho, postupom pri ochorení a zdravotných problémoch.

           Dravé vtáky Slovenska vo fotografii

Stanislav Harvančík: Dravé vtáky Slovenska vo fotografii, V r. 2007 vydala Dansta, Rozsah 96 strán, Jazyk slovenský, nemecký, anglický.

Kniha zachytáva život všetkých druhov dravých vtákov, ktoré hniezdia na Slovensku (19 druhov) alebo sa tu vyskytujú ako zimní hostia a vzácni zatúlanci (12 druhov). Stručný text vystihuje základné údaje o spôsobe života, rozšírení a početnosti jednotlivých druhov na Slovensku. Stav početnosti jednotlivých druhov je aktualizovaný k roku 2006. Všetky hniezdiace druhy a väčšina nehniezdiacich druhov sú vyobrazené aj v letku. Až 90 % fotografií je z voľnej prírody, len 10 % dokumentačných záberov sú fotografie vtákov v zajatí. Vzhľadom na cudzojazyčné texty je kniha vhodná aj ako darček pre priateľov v zahraničí.
 

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk