Menu

 

 

 

 Každý sokoliar je povinný zabezpečiť svojmu loveckému dravcovi bezpečnú a po zdravotnej stránke vyhovujúcu sokoliareň. Sokoliareň by mala mať tri základné časti:

 

  1. Denná časť
  2. Sokoliarska komora
  3. Preperovacia voliéra

 

 Pod pojmom bezpečná sokoliareň sa rozumie súbor opatrení ako zabezpečiť loveckého dravca pred krádežou alebo zabitím cudzím človekom alebo zvieraťom (pes, mačka, kuna, líška, tchor, výr a pod.). Pod pojmom po zdravotnej stránke vyhovujúca sokoliareň sa rozumie napr. Už pri výbere miesta stavby sokoliarne vyriešiť odtoky vody (zabezpečenie suchého prostredia), použiť nezávadné materiály na stavbu, vhodné lazúry a farby, umiestnením v teréne a orientáciou zabezpečiť dostatok denného svetla, ventilácie vzduchu v chovných priestoroch zabezpečiť dostatok denného svetla, ventilácie vzduchu v chovných priestoroch, nevhodným ozelenením areálu (výber druhov drevín) vytvárať jesenné problémy s lístím, pred výstavbou mať vyriešenú hygienu, dezinfekciu, v určitých oblastiach aj dezinsekciu (zabránenie prenosu infekčných nemocí komármi z domácej hydiny hlavne diftériu) a zbavovanie sa exkrementov a kŕmneho odpadu, a pod.

 

a) Denná časť

Ideálne je ak denná časť nadväzuje na koterec (psiareň) a pokračuje sokoliarskou komorou. Ideálne je ak má dravec z nej výhľad na hydinu a na holuby, na pohyb ľudí, ale sám je v pokoji. Denná časť sokoliarne má zariadenia: prístrešok (je uvádzaný prístrešok a nie Áčko, pretože zlé Áčko poškodzuje operenie dravca) s posedom (pri vyššom prístrešku je to hrazda) a prelietavačkou ukončenou plným oblúkom. Súčasť prelietavačky je kúpačka. Mimo dosah prelietavačky by mal byť priestor pre nízky posed s kúpačkou (malou). Povrch pri prelietavačke a nízkom posede je trávnik. Časové využitie - nízky posed po preperení alebo vyperení hniezdoša počas onášania t.j. 2 – 3 týždne, po získaní krotkosti prekladáme dravca na prelietavačku. Na prelietavačke držíme dravca až do konca jesene (po osnežení areálu dravca umiestnime do komory). Samozrejme areál dennej časti je oplotený a pokrytý sieťou z hora (doporučuje sa maskovačka – vytvára polotieň a nezdržiava sa pod ňou hmyz).

 

b) Sokoliarska komora

Sokoliarska komora má svoj vchod (dvere) zároveň tvorí jednu stenu dennej časti, tu ktorá nosí prístrešok, zároveň protiľahlá stena tvorí vchod do preperovacej voliéry a z nej obsluhujeme kŕmny otvor a je prístup ku hniezdu. S (SZ) stenu tvorí pevná stena, oproti z J (JV) je stena presklená, napr. zo sklobetónových tvárnic (časť s vchodom). Zariadenia sokoliarskej komory – vysoký posed alebo stenový posed – pokiaľ použijeme tento typ obsedávky používame zároveň v dosadovej ploche podlahy umelý trávnik . Ideálne je ak je podlaha nepriepustná (odizolovaný betón) a ako trusový podklad drvená kôra z ihličnanov alebo štrk (8-12 mm). Ďalšie zariadenia sokoliarskej komory je sokoliarska váha. Časové využitie sokoliarskej komory je pri mrazivých nociach a zime a počas nemocí dravca až do ukončenia sezóny a počas čistenia ostatných priestorov alebo v čase deratizácie okolia.

 

Minimálne rozmery sokoliarskej komory:        Š x D x V

Druh dravca

Rozmery

 

Obsedávka

Malé sokoly

 

2 x 2 x 2,0-1,8

stenový posed

Veľké a stredné sokoly

2-3 x 2 x 2,0-2,5

 

stenový posed

Jastraby

 

3 x 2 x 2,0-1,8

vysoká hrazda

Orly

 

bez klasickej komory

len zvýšený prístrešok

 

c) Preperovacia  voliéra

Momentálne táto časť sokoliarne tvorí u nás nadštandart a aj keď dravce sú schopné dokonale preperiť na prelietavačkách, tlaky z krajín EU smerujú k tomu aby každý dravec, ktorý je odstavený z lietania na dobu dlhšiu ako 2 týždne bol volierizovaný, hoci dravec má oveľa viac pohybu na prelietavačke, je čulejší a zároveň je stále onosený, ďalej pre neustále právne obmedzovania MŽP SR väčšina sokoliarov bude staršie dravce počas preperovania využívať na reprodukciu, takže k tomu aj prispôsobí veľkosť, zariadenie a materiál na výstavbu voliéry. U imprintovaných vtákov je dobré ak aspoň jedna stena je z pletiva (môže to prekrývať rákos alebo ho necháme zarásť brečtanom, zariadenie je 1 hniezdo, kúpačka, obsedávky (min. 2ks) štrkoví podlaha. U vtákov v páre žijúcich je lepšie mať plné steny a zariadenia sú tie isté, je potreba kŕmneho otvoru s obsedávkou a kúpačka s obsluhou z vonku. Časové využitie je zrejmé už z názvu – počas preperovania.

 

Minimálne rozmery preperovacej voliéry:        ŠxDxV                           

Druh dravca

Jedinec

 

Pár

Zakrytie

Malé sokoly

2 x 2,5 x 2,0-1,8

 

2 x 3 x 2,0-1,8

1

Stredné sokoly

2 x 4 x 2,0-2,5

 

2 x 5 x 2,5-2,0

1,5

Veľké sokoly

3 x 4 x 2,0-2,5

 

3 x 5 x 2,5-2,0

1,5

Jastraby

3 x 3 x 2,0-1,8

3 x 5 x 2,0-1,8

Predel 3/5 o, 2/5 o

1m x 2

Orly

 

3 x 8 x 3

4 x 8,5 x 3

2

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk