Menu

 

 

         

  Dravce sú bojovníkmi medzi vtákmi. Sú tvorené 89 rodmi s 271 druhmi. Najmenším členom tohto rádu je Sokolík muti (Microhierax caerulescens) o veľkosti škovránka a najväčším je Kondor veľký (Vultur gryphus) s rozpätím presahujúcim 3 metre a váhou okolo 11 kg. Sú to robustné silné vtáky so širokou hruďou, ktorých svalstvo dokazuje, že sú to veľmi dobrý letci, výnimku tvorí iba Hadožrút nohatý (Sagittarius serpentarius), ktorý sa líši od ostatných dravcov okrem tohto aj dĺžkou svojich nôh. Všetky dravce sa vyznačujú jedným spoločným znakom – silným zobákom, ktorého horná čeľusť presahuje svojimi ostrými hranami spodnú čeľusť a je na konci hákovite zahnutá. Je to dobré zariadenie na trhanie koristi. Majú bohaté operenie, zložené s pomerne tvrdého, slabšie priliehajúceho peria. Nohy sú mocné, holé alebo zarastené a krátke s jedinou výnimkou vyššie už spomenutou. Prsty majú pomerne dlhé s mocnými kosákovitými pazúrmi. Hrvoľ majú vyvinuté všetky s pár výnimkami ako je rod Háji (Milvus).

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umiestnenie dravcov v systéme:

 Ríša: Živočíchy (Fauna)

Podríša: Mnohobunkovce (Polycytozoa)

Nadkmeň: Druhoúste (Deuterostomia)

Kmeň: Chordáty (Chordata)

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)

Trieda: Vtáky (Aves)

Podtrieda: Pravé vtáky (Ornithurae)

Nadrad: Letci (Carinatae)

Rad: Dravce (Falconiformes)

 

Rozdelenie dravcov:

 Rad: Dravce (Falconiformes)

     -Podrad: Sokoly (Falcones)

           -Čeľaď: Jastrabovité (Accipitridae) 205  druhov

          -Čeľaď: Sokolovité (Faconidae) 58 druhov

          -Čeľaď: Kršiakovité (Pandionidae) 1 druh

          -Čeľaď: Hadožrútovité (Sagittariidae) 1 druh

    -Podrad: Novosvetské supovce (Cathartae)

          -Čeľaď: Supovcovité (Cathartidae) 6 druhov

Dravce používané v sokoliarstve:

   So 271 druhov dravcov sú vhodné na výcvik iba niektoré. Záleží to na ich loveckých schopnostiach, poddania sa sokoliarovi, na ich výskyte a možnosti rozmnožovania v zajatí, a podľa legislatívy by nemal dravec byť ohrozením divej populácie pri jeho zblúdení, či už pre vytlačenie prirodzených dravcov alebo narušenie genetického kódu medzidruhovým krížením. Rozdelil som ich podľa sokoliarskeho delenia a potom som uviedol do akých čeľadí a rodov patria, obšírnejšie som opísal iba najpoužívanejšie z nich.

 

 

 

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk