Menu

 

 

 

  Krkavcovité sú tvorené 22 rodmi so 120 druhmi. Najmenší príslušník čeľade krkavcovitých je Sojka malá (Cyanolyca nanus) zo Strednej Ameriky, vážiaca okolo 40 gramov a najväčšími sú Havran hrubozobý (Corvus crassirostris) z Afriky, a krkavec čierny (Corvus corax), váha s u nich pohybuje okolo 1,5 kg. Krkavcovité sú najväčšie spomedzi spevavcov a majú aj najväčšie duševné schopnosti. S ostatnými spevavcami majú rovnaké hlasové ústrojenstvo, takzvaný syrinx. Obývajú skoro celú zemeguľu. Najviac ich žije v tropických oblastiach. Okrem potravy rastlinnej sa väčšina druhov živý veľkým hmyzom, malými cicavcami, a zdochlinami, mimo toho plienia hniezda.

Umiestnenie krkavcovitých v systéme:

Ríša: Živočíchy (Fauna)

Podríša: Mnohobunkovce (Polycytozoa)

Nadkmeň: Druhoúste (Deuterostomia)

Kmeň: Chordáty (Chordata)

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)

Trieda: Vtáky (Aves)

Podtrieda: Pravé vtáky (Ornithurae)

Nadrad: Letci (Carinatae)

Rad: Vrabcotvaré (Passeriformes)

Čeľaď: Krkavcovité (Corvidae)

Krkavcovité používané v sokoliarstve:

   S krkavcovitých je používaný v sokoliarstve Krkavec čierny (Corvus corax), ale väčšinou ide o trvalo indisponované jedince z prírody. Sú časté pri vystupovaní sokoliarskych skupín, kde často poukazujú na ich duševné schopnosti, výborné prilietajú, lov neprichádza do úvahy.

 

 

 

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk