Menu

 

 

 

  Sovy sú vtáky súmraku. Sú tvorené 24 rodmi s 214 druhmi. Najmenším členom tohto rádu je Kuvik trpasličí (Micrathene whitneyi) , len 31 gramov a medzi najväčšie sa radia dva druhy a to Výr skalný (Bubo bubo), a Výr blakistonov (Bubo blakistoni) s váhou okolo 5 kg. Tieto vtáky sú špecifické takzvaným mäkkým perím, vďaka ktorému lietajú úplne nehlučne, okrem toho majú veľmi dobre videnie za tmy, za čo vďačia veľkému množstvu svetlocitlivých buniek, kuvik ich ma 56 000 na milimeter štvorcový, ale v úplnej tme nevidia a okrem toho sú ďalekozraké. Ďalšou schopnosťou, ktorou sovy disponujú je vynikajúco vyvinutý sluch. Veľké ušné otvory sú nesúmerne vyvinuté - jeden je väčší ako druhý. Po ich prednom okraji prebieha polmesiacovitý kožný záhyb, ktorý pomáha zachytiť zvuky, rovnakú funkciu má aj límec okolo tváre sovy. Na rozdiel od dravcov sovám chýba hrvoľ, preto si často dávajú potravu do zásoby.

 

 

 

 

Umiestnenie sov v systéme:

 Ríša: Živočíchy (Fauna)

Podríša: Mnohobunkovce (Polycytozoa)

Nadkmeň: Druhoúste (Deuterostomia)

Kmeň: Chordáty (Chordata)

Podkmeň: Stavovce (Vertebrata)

Trieda: Vtáky (Aves)

Podtrieda: Pravé vtáky (Ornithurae)

Nadrad: Letci (Carinatae)

Rad: Sovotvaré (Strigiformes)

 

Rozdelenie sov:

 Rad: Sovotvaré (Strigiformes)

     -Podrad: Sovy (Strigi)

          -Čeľaď: Sovovité (Strigidae) 198 druhov

         -Čeľaď: Plamienkovité (Tytonidae) 16 druhov

Sovy používané v sokoliarstve:

   Sovy sa v sokoliarstve nepoužívajú na lov, ale sú skôr vtáky používané na ukážky rôznych sokoliarskych skupín. Najčastejšie sa používa Výr skalný (Bubo bubo), v USA aj Výr virgínsky (Bubo virginianus), ale aj ostatné z našich sov.

 

 

 

 

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk