Menu

 

 

         

 Pred nemnohými rokmi, keď sa s chovom dravcov začínalo, iba málokto veril, že sa v krátkosti dosiahne úspechov , ako ich poznáme dnes. Rozmnožovanie dravcov v obvyklých podmienkach narážalo na značné problémy. Stroskotávalo na nevhodnom umiestnení vtákov, na zlom zostavovaní párov a na potrave , nevhodnej pre určitý druh. Chýbala skúsenosť s umelým liahnutím znášok a so starostlivosťou o práve vyliahnuté mláďatá.

 Všetky tieto problémy sú dnes vyriešené intenzívnou spoluprácou mnohých chovateľov a čiastočnej podpory skúsenosťami Američanov, ktorý už mnoho rokov praktikujú veľkorysé programy chovu dravcov. Len v roku 1998 bolo na celom svete odchovaných viacej než 30 000 potomkov 85 druhov rôznych druhov dravcov.

 Skúsenosti ukázali, že každý chovný pár je schopný za optimálnych podmienok vo voliérach schopný dvoch, niekedy dokonca troch znášok. Viacej vajec sa dá získať i úmyselným odoberaním práve znesených vajec v jednom období znášky, čo je takzvaný ,,egg pulling“.

U veľkých dravcov to môže byť až 17 vajec od jedného páru. Touto cestou môžeme získať viacej mláďat ako v prírode. Odchov v liahni je veľkou pomocou a je veľmi rozšírený.

 U chovných párov, ktoré navzdory optimálnym podmienkam kvôli nejakej chybe (stáva sa to u osamotene vychovaných vtákov) nekopulujú, sa s veľkým úspechom uplatňuje inseminácia. Jej pomocou vznikajú hlavne rôzne krížence rôznych druhov, napríklad sokola sťahovavého so sokolom rárohom, sokolom poľovníckym, sokolom prériovým a sokolom kobcom, dokonca medzi jastrabom krahulcom a jastrabom veľkým. Pre výskum dedičnosti sú to zaujímavé experimenty, ale mali by sme sa snažiť o zachovanie druhov a rás.

 Takmer všetky dravce, včítane cudzokrajných druhov, sa chovom človeka rozmnožujú. Žiadne pokusy o chov snáď len s kaňami, kršiakom rybárom a včelárom lesným. Jastrab, ktorý sa v sokoliarstve využíva najviac, pôsobí pri rozmnožovaní vo voliérach problémy vzájomnou agresivitou, ale trvalo stúpajúce chovateľské úspechy u tohto druhu svedčí o tom, že i tu sa našlo riešenie.

 Vzhľadom k ohrozeniu väčšiny druhov dravcov je veľmi dôležité chov ešte zintenzívniť, a to nielen pre udržanie druhov, ale aj preto, aby v budúcnosti boli k dispozícii lovecké dravce.

 

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk