Menu

 

 

         

Sokolí špalok - je posed pre sokola a orla. Skladá sa z kovovej tyče o výške 50 – 100 cm. Na jednom jej konci je hrot k zarazeniu do zeme a na druhom drevený špalok  v tvare kužeľa, ukončený vyklenutou korkovou plochou. Na spodnej časti tyče je doštička, vlastne zarážka, ktorá obmedzuje zabodnutie do zeme a nad ňou je krúžok k upútaniu dravca. Vyklenutá horná plocha špalku zľahčuje sokolovi alebo orlovi zosadnutie a môže byť z rôzneho materiálu (napríklad umelý trávnik). Povrch by nemal byť plochý a hladký, pretože vták by si mohol spôsobiť otlaky.

  Jastrabí polkruh – je ohnutá kovová alebo drevená tyč o výške 20 – 40 cm. Na oboch koncoch polkruhu sú kovové hroty k zabodnutiu do zeme. Ich dĺžka by mala byť volená tak, aby polkruh bol pevne zakotvený v zemi. Na polkruh je navlečený kovový krúžok k upútaniu dravca, ktorý ale nesmie skĺznuť, a preto i túto sú zarážky alebo priečka, ktoré tomu bránia. Polkruh je v prostrednej tretine potiahnutý kožou alebo vhodnou tkaninou. Priemer polkruhu by mal byť taký, aby dravec posed prstami úplne neobtočil. Na polkruhu umiestňujeme predovšetkým jastraby, ale ani orlom nie je tento posed (primerane väčší) nepríjemný.

 

 Vysoká hrazda – Používa sa k nočnému odpočinku dravcov okrem orlov. Mala by byť pokiaľ možno vždy vo výške najmenej pŕs a mal ba stáť na dobre vetranom, suchom priestore alebo pod strechou. Konštrukcia môže byť z dreva alebo iného materiálu, ale horná časť musí byť potiahnutá umelým trávnikom alebo kobercom. Medzi rámy sa napne tkanina (napríklad jutová), aby sa dravec, pokiaľ zoskočí mohol vyšplhať hore a aby sa dĺžec kolo tyče alebo podpier. U ešte nie dobre onosených vtákov je dobre priestor zatemniť. Ak posadíme jastraba na vysokú hrazdu malo by byť medzi obratlíkom a dĺžcom ešte medzipútko, pretože dlhšie kormidlové perá by sa mohli poškodiť.

 

 Kruhový (Wallerov) posed sa od ostatných posedov líši valcovým tvarom. Jeho výhoda spočíva v malých nárokoch na miesto, a okrem toho má dravec väčší voľnosť pohybu. Využitie má rovnaké ako vysoká hrazda.

 

 Nízka hrazda s oblúkom– Tento posed ma zaujal svojou premyslenosťou. Ide vlastne o hrazdu vo výške asi 40 cm a jej výhodou je že znemožňuje poškodenie chvosta o dĺžec, pretože ponad stred ide oblúková tyč ktorá ide z oboch strán až do zeme a po ktorej behá krúžok k upútaniu dravca, takže ak dravec náhodou vyrazí, krúžok zbehne na spodok oblúka a tým pádom dĺžec nejde naprieč, ale je rovnomerne na zemou, a keď dravec vyskočí znova na hrazdu krúžok po oblúku vybehne na hornú pozíciu. Na dosadovú plochu hrazdy pokladáme umelý trávnik alebo koberec. Stred musí byť plný aby sa dravec neomotal okolo vrchu, môžeme na to použiť dosky, alebo aj rovnaký spôsob ako pri vysokej hrazde, čiže nejakú tkaninu.

 

 Špicatý prístrešok (Á-čko) – Pri výcviku dravca je potrebné dbať na to, aby vták nebol vystavovaný zlým poveternostným podmienkam, mnohý sokoliari používajú Á-čko alebo prístrešok s preletovačkou. Á-čko je vlastne akoby špicatá strecha vo vnútri ktorej je naprieč daná nízka hrazda. Á-čko má aj vrátka aby bolo možné na noc dravca zavrieť a keď sú otvorené zabránia dravcovi letieť naprieč, čím by si mohol poškodiť operenie. Vonku, mimo Á-čka je polkruh a kúpačka na ktoré je dĺžka dĺžca prispôsobená.     

 

 Prístrešok s preletovačkou – Na rozdiel od Á-čka, tento prístrešok má rovnú strechu a viac šetrí operenie dravca. Líši sa tým, že nízka hrazda vo vnútri je zarovno s vrátkami, ktoré plnia obdobnú funkciu ako pri Á-čku. Jeho výhoda spočíva v tom, že medzi vnútornou a vonkajšou hrazdou (vonku je namiesto polkruhu nízka hrazda, avšak tá ma zozadu vyvýšený trávnik) natiahnutý drôt po ktorom sa                                                             pohybuje krúžok s dĺžcom.

 

 Stenový posed - Je to jednoduchý posed, ktorý sa pripevňuje na stenu preperovacej voliéry alebo sokoliarskej komory. Časť na sedenie je kolmo oproti stene aby nedochádzalo k znečisťovaniu. Povrch je pokrytý kobercom alebo umelým trávnikom.

 

 Kúpačka – Už podľa názvu je zrejmé že slúži na čistenie dravca a mala by byť k dispozícii vždy samozrejme okrem vysokej hrazdy a kruhového (Wallerovho) posedu. Je to vlastne nádoba na kúpanie obvykle kruhového tvaru.

      

 

 

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk