Menu

 

 

         

Čeľaď: Sokolovité (Falconidae):

-Rod: Sokol (Falco):

 Sú to stredne veľké vtáky vynikajúce svojou rýchlosťou, ktorú dosahujú pri strmhlavom lete – sú to najrýchlejšie zvieratá na svete. V Indii používajú Sokola lagára (Falco jugger), v Amerike Sokola prériového (Falco mexicanus), tieto dva dravce sú asi veľké ako Sokol rároh (Falco cherrug). Ďalej sa v Amerike používa Sokol pestrý (Falco sparverius) a Sokol aplomado (Falco femoralis), čo sú alternatívy Sokola myšiara (Falco tinnuculus), ktorý sa u nás v modernom sokoliarstve už nepoužíva, ako aj Sokol kobec (Falco columbarius) obľúbený v stredoveku nežnejšou častou šľachty.
 
                                      Sokol sťahovavý (Falco peregrinus):

Rozšírenie: Kozmopolitný druh. Obýva všetky kontinenty okrem Antarktídy. Na každom kontinente sú oblasti, kde nežije, napr. veľká časť južnej Ameriky, Nový Zéland, v Európe napr. Island, západné Francúzsko atď. V Európe sú najvyššie početnosti v Španielsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Rusku a Taliansku. Na Slovensku obýva predovšetkým pohoria Karpát.

Hmotnosť: Samica váži 900-1100 g, samec 500-700g.

Biotop: Hniezdi zväčša v pohoriach nie veľmi ďaleko od otvorenej krajiny, kde loví. Hniezdi od nižších až po vysoké pohoria. U nás sa vyhýba len najvyšším pohoriam (nad hornou hranicou lesa nehniezdi) a rozsiahlym nížinám. V niektorých krajinách hniezdi časť populácie aj v mestách na budovách. Je možné prilákať ho búdkami aj na stĺpy vedenia elektrického prúdu.

Potrava: Skoro iba výlučne vtáky, a to väčšinou rýchleho a rovného letu. Korisť chytá vo voľnom priestore vysoko nad zemou. Chytá napr. holuby, kačice, bahniaky, jarabice, vrany, havrany... Má dlhé nohy, ktoré mu umožňujú absorbovať náraz pri zrážke s korisťou.

Info: Z dravcov vysokého letu je najpoužívanejším pre svoje výnimočné letové schopnosti, vysoký stupeň agresivity, ktorou sa vyrovná jastrabovi. V minulosti vždy zaujímal predné miesto v sokoliarstve, ktoré bohužiaľ v dôsledku silného ohrozenia opustil, lebo sa stal nedostupným. Vďaka chovom v zajatí a jeho úspešnej reintrodukcii je dnes opäť bežným dravcom medzi sokoliarmi.

 
                                            Sokol rároh (Falco cherrug): 

 

Rozšírenie: Obýva strednú a východnú Európu, juhozápadnú Áziu, stepi južného Ruska až po Mongolsko a Tibet. Európska populácia sa sústreďuje do južného Ruska a východnej

Ukrajiny a dve izolované populácie obývajú: 1. Maďarsko, Slovensko, Česko, Rakúsko, Chorvátsko a 2. Rumunsko, Bulharsko a Moldavsko. Na Slovensku obýva južné oblasti.

Hmotnosť: Samica váži okolo 1100 g, samec 800-900 g.

Biotop: Ako pôvodne stepný druh u nás obýva iba južné časti štátu v blízkosti prírodnej či kultúrnej stepi, kde loví. Hniezdi v nižších pohoriach alebo aj priamo na nížinách, v starých listnatých alebo zmiešaných lesoch, lužných lesoch, prípadne aj v stromoradiach, či na skalách.

 

Potrava: Rárohy boli výrazne potravne viazané na sysle. Po ústupe sysľov sa zamerali na inú korisť a lovia predovšetkým vtáky. U nás sa zamerali predovšetkým na holuby a napr. v susednej Ukrajine na havranovité vtáky. Okrem toho sa v ich potrave objavujú drobné hlodavce, chrčky, široké spektrum malých až veľkých vtákov (do veľkosti kačice divej).

Info: Väčší ako sokol sťahovavý, vynikajúci letec, všestranne použiteľný pre lov, obľúbený predovšetkým medzi arabskými sokoliarmi. Pretože má dlhý chvost je obratnejší než sokol sťahovavý a je schopný loviť i na zemi a korisť pronásledovat do krytu. Nie je toľko agresívny a do zvery sa musí viacej navádzať.

                                         Sokol tmavý (Falco biarmicus):

Rozšírenie: Obýva južnú Európu a Malú Áziu a Afriku. V Európe sa vyskytuje v južnom Taliansku, na stredomorských ostrovoch a na juhu Balkánskeho polostrova. Na celom tomto území hniezdi asi 260 párov. Na našom území bol výskyt doložený iba raz.

Hmotnosť: Samica váži 700-900 g, samec 500-600 g,

Biotop: Miluje pusté skalnaté miesta a na korisť číha na skalách, na skalných stenách aj hniezdí, na rozdiel od sokola rároha nerád sadá na stromy.

Potrava: Živý sa z vtákmi do veľkosti kačice a menej cicavcami, plazmi, obojživelníkmi a väčším hmyzom. Korisť väčšinou uchvacuje vo vzduchu.

Info: Je o niečo menší než sokol sťahovavý, ktorému sa podobá vyššou špecializáciou na lov vtákov, ale dokáže veľmi obratne loviť aj menšie cicavce. Medzi sokoliarmi je skôr vzácnym druhom.                                                  

                           Sokol poľovnícky (Falco rusticolus): 

Rozšírenie: Obýva predovšetkým tundru na ďalekom severe, ale žije aj v Strednej Ázií a v severnej časti Ameriky.

Hmotnosť: Samec váži 805-1350 g, samica 1180-2100 g.

Biotop: Hniezdi na skalách morského pobrežia, s veľkou obľubou v blízkosti hôr plných vtákov V rozsiahlych rovinách tundry hniezdi na malých terénnych vyvýšeninách alebo v dolinách riek.

Potrava: Loví stredne veľké vtáky drobné cicavce. Pozoruhodný je jeho lov kuropty, na územiach severských vetrov.

Info: Najväčší druh sokola povestný svojimi letovými schopnostiami, hlavne stúpaním a vodorovným ťahom. Pre svoje lovecké vlastnosti bol vždy cenený najviac medzi dravcami. Problematická je jeho aklimatizačná neprispôsobivosť, žije v subarktických oblastiach a jeho imunitný systém nie je vybavený na klímu mierneho pásma.

 

Hľadanie

   

      

 

Anketa

  

Počasie

  Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

Návštevnosť

      TOPlist

Ostatné

        

 

Jancesk